Våra mottagningar

AK-mottagning

Om du tar blodförtunnande läkemedel kommer du i kontakt med AK-mottagningen för dosjustering och insättning/utsättning av blodförtunnande tabletter. Sjuksköterskorna på AK-mottagningen ger dig råd och hjälp.

Kontakt

Telefon: 0414-154 78
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-10.00

Akutmottagning

Närakuten tar emot dig med akuta sjukdomar inom internmedicin alla dagar kl 8-18. Barn under 18 år hänvisas till primärvården eller till närmaste akutsjukhus (Ystad eller Kristianstad). 

Misstänker du att du drabbats av stroke eller har akuta bröstsärtor, ring 112.

Vid akut sjukdom inom övriga specialiter hänvisar vi dig till närmaste akutsjukhus. 

För information eller rådgivning kontakta sjukvårdsrådgivningen dygnet runt på telefon 1177. 

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Välkommen till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Simrishamn. Vårt mål är att ge dig kvalitet med stor tillgänglighet. Vi kan erbjuda besök hos barnspecialistläkare och sjuksköterska för barn och ungdomar mellan 0 och 16 år. 

Vi har ett nära samarbete med dietist, distriktssköterskor, skolsköterskor och barnpsykiatrin.

Kontakt

Telefon:  0414-155 60 måndag - fredag kl. 8-16

Du kan även boka din tid hos oss på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen via Mina vårdkontakter

Blodcentralen

Närsjukhuset Simrishamns blodcentral ingår i Blodcentralen Skåne, som omfattar verksamhet vid alla sjukhus i Skåne. 

Läs mer om öppettider och kontaktuppgifter på www.geblod.nu.

Dagmedicin

Mottagningen tar emot dig som är i behov av enstaka infusioner eller injektioner där det inte krävs inläggning på vårdavdelning.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60,  måndag - fredag kl. 8-16

Dagrehab

Rehabiliteringen på Dagrehab bygger på samarbete mellan dig som patient och vårt team.
Dina egna mål styr träningen.

De vanligast förekommande sjukdomarna och diagnoserna är neurologiska och somatiska sjukdomar eller skador.

Kontakt

 

Telefon: 0414-155 60, måndag -fredag kl. 8-16

Dietist

Dietisten har särskild kunskap om kostens betydelse för din hälsa och vissa sjukdomar. På mottagningen kan du få hjälp med kostbehandling om du lider av diabetes, undernäring, övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar samt överkänslighet/intoleranser.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60, måndag - fredag kl. 8-16

Fotsjukvård

Här kan du som har remiss få fotvårdande behandling och råd av av medicinsk  fotvårdsspecialist. 

På mottagningen behandlas besvär som förhårdnader, liktornar, fotvårtor, nageltrång, hälsprickor och svampsjukdomar. 

Fotsjukvården är en viktig del av diabetesteamet. Vi har ett nära samarbete med ortoped och ortopedingenjör.

Kontakt

Telefon: 0414-154 81 tordagar och fredagar kl 08:00-15:00.

Övriga dagar 0414-155 60 kl 08:00-16:00

Gynekologimottagning

Till gynekologmottagningen söker du som har gynekologiska besvär som kräver specialistkompetens, så som klimakteriebesvär, blödningsrubbningar, inkontinens och underlivsinfektioner. 

Vår mottagning har ett väl utvecklat samarbete med Region Skåne  för operationer, aborter och förlossningar samt mödrahälsovård. Uppföljning och kontroller sker till största delen här i Simrishamn.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60måndag - fredag kl. 8-16, 

Du bokar din tid hos oss via Mina vårdkontakter

Hjärtmottagning

Mottagningen tar hand om patienter med olika typer av hjärtsjukdomar. Här kan du träffa hjärtspecialister, och vid behov utförs arbetsprov, ultraljud av hjärtat och EKG-tagning samt långtids-EKG och -blodtryck. Det finns även möjlighet att träffa specialutbildade sjuksköterskor på kranskärl-, flimmer- och hjärtsviktsmottagning. 

Kontakt

Telefon: 0414-155 60 , måndag - fredag kl. 8-16

Hjärtsviktsmottagning

Du som har en ultraljudsverifierad hjärtsvikt träffar en sjuksköterska på mottagningen för att få råd om egenvård och optimering av hjärtsviktsmedicin. Detta innebär en ökad trygghet och livskvalitet för dig som  patient.

Kontakt

Telefon: 0414-154 69

Telefontid: Onsdagar 08.00-09.00

Övrig tid: 0414-15560, måndag - fredag kl. 8-16

Kranskärlsmottagning

Du som genomgått en hjärtinfarkt, haft svår kärlkramp, genomgått ballongvidgning eller en coronar bypassoperation, får träffa en kranskärlssjuksköterska för efterkontroll. Tillsammans går ni igenom riskfaktorer och sätter upp mål för livstilsförändringar för att minska risken för återinsjuknande i hjärt/kärl-sjukdomar.

Kontakt

Telefon: 0414-154 69 
Telefontid: Tisdagar 15.00-15.30

Övrig tid: 0414-155 60, måndag - fredag kl. 8-16, 

Laboratorium och provtagning

Labmedicin Skåne, Klinisk Kemi i Ystad ansvarar för laboratoriet och provtagningscentralen på Närsjukhuset Simrishamn.

Till provtagningen kommer du som patient på remiss från både interna och externa läkare. Det kan ske inför ett läkarbesök, inför en behandling eller för kontroll. Det gäller allt från rutinanalyser till mer avancerade prov som behövs för att diagnostisera olika sjukdomar och för att se om en behandling har önskad effekt. En del analyser görs akut på beställning av exempelvis Närakuten.

Telefon: 0414-67 91 20 
Provtagningstid: Måndag-torsdag 08.00-12.00 och 13.00-15.00, fredag 08.00-11.30

För att slippa vänta kan du boka din provtagningstid på 1177.se, sök på Provtagning Simrishamn. Det går även utmärkt att komma obokad på ordinarie öppettider.

Logopedmottagning

Logopeden hjälper framförallt språkstörda barn i förskoleåldern med besvär som stamning, dyslexi, dysfagi samt läpp- och gomspalt.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60, måndag - fredag kl. 8-16

Lungmottagning

Lungmottagningen följer upp patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. 

Här finns både specialistläkare och KOL-sjuksköterska. Förutom undersökning och behandling av din sjukdom kan du även för hjälp om du vill sluta röka.

Kontakt

Telefontid: Måndag-fredag 08.00-09.00
Telefon: 0414-154 59  
Övrig tid: 0414-155 3-60, måndag - fredag kl. 8-16

Medicinmottagning

På medicinmottagningen finns olika specialister i invärtesmedicin.  Här utreds  olika sjukdomstillstånd som till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärtrelaterade besvär.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60 
Telefontid: Måndag-fredag 8.00-16.00

Du kan även bokar din tid hos oss på medicinmottagningen genom Mina vårdkontakter

Ortopedmottagning

På vår ortopedmottagning utreds, diagnostiseras och behandlas sjukdomar och smärttillstånd i rörelseapparaten. Vanliga diagnoser är knä- och höftledsbesvär, vilka ofta föranleder protesoperation, smärttillstånd i rygg, nacke och axlar, samt andra ledbesvär. 

Vi utför även vissa mindre ortopediska operationer i lokalbedövning på händer och fötter.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60, måndag - fredag kl. 8-16

Du kan även bokar din tid hos oss på ortopedmottagningen genom Mina vårdkontakter

Rehabmottagning

Här följer vi upp och bedömer dig som drabbats kronisk neurologisk sjukdom, stroke eller åldersrelaterade sjukdomar. Vi bedömmer även ditt rehabiliteringsbehov samt erbjuder rehabilitering på dagrehabmottagning. 

Har du drabbats av TIA eller stroke och tillhör vårt upptagningsområde blir du dessutom automatiskt kallad till mottagningen tre månader efter insjuknandet. Då träffar du både sjuksköterska och läkare. 

Telefon: 0414-155 60, måndag - fredag kl. 8-16

Reumatologmottagning

På mottagningen bedöms, utreds och behandlas du som patient med misstänkt eller påvisad reumatisk sjukdom.

Kontakt

Telefon: 0414-154 61
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-09.30
Övrig tid: 0414-155 60, måndag - fredag kl. 8-16

Röntgen

På röntgenavdelningen undersöks och diagnostiseras sjukdomar i skelettet, huvudet, lungor och bukorganen med mera. Undersökningar utförs antingen med konventionell röntgen eller med datortomografi. För att få undersökning utförd krävs remiss.

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-17.00.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60, måndag - fredag kl. 8-16

Slutenvård

Inom slutenvården finns 34 vårdplatser med inriktning på såväl intern medicin som åldersrelaterade sjukdomar. 

Du som patient kommer till oss, i första hand, från Närakuten på sjukhuset i Simrishamn men också via akutmottagningar på Lasarettet i Ystad eller från annat sjukhus i Skåne, där behandling mot akut sjukdom påbörjats.

 

Kontakt

Telefon: 0414-154 71 dygnet runt.

Besökstider: 15.00-19.00

Middagsvila: 13.00-15.00

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning finns i Simrishamn och i Tomelilla. Hit är du välkommen som ungdom och ung vuxen med frågor som handlar om både kropp och själ, det vill säga allt från preventivmedel och könssjukdomar till mer svårformulerade frågor.

Kontakt

Killmottagning

Telefon: 0414-154 47 eller 073-647 36 88 
Öppet hus i Simrishamn torsdagar 15.00-18.30, i övrigt bokade tider
Öppet hus i Tomelilla onsdagar 16.00-18.00

Tjejmottagning

Telefon:  073-328 27 71, i övrigt bokade besök 
Kurator: 0414-154 45 eller 0768-71 97 87, endast bokade besök

Öppet hus i Simrishamn måndagar 13.00-15.00
Öppet hus i Tomelilla onsdagar 13.00-14.00

Läs mer på www.umo.se/simrishamn

Urologmottagning

På urologmottagningen behandlas kvinnor och män för bland annat sjukdomar i njurar och urinvägar. Prostataproblem och andra sjukdomar i det manliga könsorganet utreds.

Kontakt 

Telefon: 0414-155 60, måndag-fredag 8-16


Du kan även boka tid hos oss genom Mina vårdkontakter

Urologsjuksköterska/terapeut

Hos urologdispensären hjälper specialistsjuksköterska opererade prostata- och prostatacancerpatienter, och ger också råd i samband med besvär som urinläckage och potensproblem.

Uroterapi - utredning och behandling

Uroterapeut utreder och behandlar blås- och tarmfunktionsproblem. Personer med urininkontinens (urinläckage), trängningar, blåsstörningar, blåstömningssvårigheter, avföringsläckage, tarmtömningsproblem, underlivssmärtor, impotens eller sexuella problem i samband med inkontinens får vända sig hit.

Vid besök hos uroterapeuten görs en kartläggning av ditt problem. Du får även information om urinvägarnas och underlivets anatomi och fysiologi vilket ökar din kunskap om ditt problem. Uroterapeut kan också rekommendera en operativ behandling. Här får både kvinnor och män hjälp, och verksamheten sker i samarbete med specialistmottagningens gynekolog och urologläkare.

Vi erbjuder olika behandlingar inom urologi/uroterapiområde:

- rådgivning och undervisning vid besvär från urinblåsa och tarm

- behandling av besvär i nedre urinvägarna

- blåsträning och bäckenbottenträning (knipövningar)

- användning av inkontinensbåge, kulor, analpropp, tarmsköljningssystem, lokal östrogenbehandling, farmakologisk behandling, miktionslistor och utprovningar av andra hjälpmedel

- RIK (Ren Intermittent Kateterisering) eller RID (Ren Intermittent Dilatation)

- urinrörsbehandling (vid uretrit besvär)

- instillationer i urinblåsan (vid inflammatoriska och smärtsamma tillstånd, cystit besvär)

- kateterbehandling

- behandlingsalternativ, t.ex. Perkutan tibial nervstimulering (PTNS)

- rådgivning vid impotensproblematik

- utprovning och förskrivning av hjälpmedel

- arbetsuppgifter inom urologi

- kontaktsjuksköterskeuppgifter för prostatacancerpatienter 

 

Hur kommer man till oss – behövs remiss?

Som patient kan man själv kontakta uroterapimottagningen om man har besvär med urininkontinens, urinträngningar, underlivssmärtor, svårigheter att tömma blåsan eller svag bäckenbotten. Du behöver ingen remiss, men för att vi ska kunna bedöma vårdbehovet bättre och prioritera ditt ärende korrekt, är det en fördel om din husläkare eller annan läkare, skickar en remiss till vår uroterapimottagning.

 

Kontakt

Telefon: 0414-154 06 
Telefontid: Måndagar 08.00-09.00, torsdagar 08.00-09.00

Öron- näsa- halsmottagning

Vid vår öron-näs-halsmottagning utreder, diagnostiserar och behandlas sjukdomar och problem som härrör från öron, näsa eller hals. Vanliga diagnoser är hörselproblem, icke allergisk snuva, svalgbesvär, infektioner av olika slag.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60, måndag-fredag kl. 8-16

Du kan även bokar din tid hos oss via Mina vårdkontakter

Uppdaterad 4 november, 2014