Våra mottagningar

AK-mottagning

Du som av någon orsak tar blodförtunnande läkemedel, kommer i kontakt med AK-mottagningen för dosjustering och insättning/utsättning av blodförtunnande tabletter. Sjuksköterskorna på AK-mottagningen ger dig råd och hjälp.

Kontakt

Telefon: 0414-154 78
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-10.00

Akutmottagning

Närakuten tar emot dig med akuta sjukdomar inom internmedicin alla dagar kl 8-18. Barn under 18 år hänvisas till primärvården eller till närmaste akutsjukhus (Ystad eller Kristianstad). 

Misstänker du att du drabbats av stroke eller har akuta bröstsärtor, ring 112.

För dig med akuta sjukdomar inom övriga specialiter  hänvisar vi dig närmaste akutsjukhus. 

För information eller rådgivning kontakta sjukvårdsrådgivningen dygnet runt på telefon 1177. 

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Välkommen till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Simrishamntar. Vårt mål är att ge dig kvalitet med  stor tillgänglighet. Vikan erbjuda besök hos barnspecialistläkare och sjuksköterska för barn och ungdomar mellan 0 till 16 år. 

Vi har ett nära samarbete med distriktssköterskor, skolsköterskor och barnpsykiatrin.

Kontakt

Telefon:  0414-155 60 

Du bokar din tid hos oss på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen via Mina vårdkontakter

Blodcentralen

Närsjukhuset Simrishamns blodcentral ingår i Blodcentralen Skåne, som omfattar verksamhet vid alla sjukhus i Skåne. I Simrishamn finns cirka 1 100 aktiva blodgivare. Omkring 3 000 enheter tappas varje år.

Läs mer om öppettider och kontaktuppgifter på www.geblod.nu.

Dagmedicin

Mottagningen tar emot dig utan behov av inläggning om du till exempel är i behov av enstaka infusioner eller injektioner.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60

Dagrehab

Rehabiliteringen på Dagrehab bygger på samarbete mellan dig som patient och vårt team som består av olika personalkategorier. Dina egna mål styr träningen.

De vanligaste förekommande sjukdomarna och diagnoserna är stroke, MS, andra neurologiska sjukdomar eller skador, amputationer och frakturer.

Kontakt

Telefontid: Måndagar och torsdagar 07.30 - 08.30

Telefon: 0414-155 73

Övrig tid: 0414-155 60 

Dietist

Dietisten har särskild kunskap om din kosts betydelse för hälsa och vissa sjukdomar. På mottagningen sker kostbehandling vid bland annat diabetes, undernäring, övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar samt överkänslighet/intoleranser.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60

Flimmermottagning

På flimmermottagningen följer vi upp elkonventerade patienter och patienter med nydebuterande förmaksflimmer eller arytmier.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60

Fotsjukvård

Här kan du som har remiss få fotvård  om utförs av medicinskt  fotvårdsspecialist. 

Vi behandlar bland annat förhårdnader, liktornar, fotvårtor, nageltrång, hälsprickor, svampsjukdomar. 

Fotsjukvården är en viktig del av diabetesteamet. Vi har ett nära samarbete med ortoped och ortopedingenjör.

Kontakt

Telefon: 0414-154 81 
Telefontid: Tisdag-fredag 08.00-15.00.

Geriatrisk rehabmottagning

Här utreder och bedömer vi ditt rehabiliteringsbehov samt erbjuder rehabilitering på dagrehabmottagning. Vi träffar dig med tex vid hjärnskada, kronisk neurologisk sjukdom, icke tumörrelaterad smärta och åldersrelaterade sjukdomar. På vår dagrehabmottagning träffar vi även dig som behöver rehabilitering efter fraktur och amputtion.

Mottagningen följer upp, behandlar och utreder personer som drabbats av bland annat:

Kontakt

Telefontid: Måndagar-torsdagar 07.30-08.30 

Telefon: 0414-155 73

Övrig tid: 0414-155 60

Gynekologimottagning

Till ynekologmottagningen kan du söka om du har gynekologiska besvär som klimakteriebesvär, blödningsrubbningar, inkontinens och underlivsinfektioner. Vi utför även cytologkontroller samt ger rådgivning om abort, sterilisering och preventivmedel. 

Vår mottagning har ett väl utvecklat samarbete med Region Skåne  för operationer, aborter och förlossningar samt mödrahälsovård. Uppföljning och kontroller sker till största delen här i Simrishamn.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60

Du bokar din tid hos oss via Mina vårdkontakter

Hjärtmottagning

Patienter med olika hjärtsjukdomar tas om hand av hjärtspecialister och specialistutbildade sjuksköterskor. Förutom allmän hjärtmottagning finns kranskärl, flimmer- och hjärtsviktsmottagning. På remiss från läkare utförs även mäting av långtidsEKG och -blodtryck samt arbetsprov.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60  Måndag - fredag  kl. 8-16, fredag 8-12.

Hjärtsviktsmottagning

Du som har en ultraljudsverifierad hjärtsvikt träffar en sjuksköterska på mottagningen för att få råd om egenvård och optimering av hjärtsviktsmedicin. Detta innebär en ökad trygghet och livskvalitet för dig som  patient.

Kontakt

Telefon: 0414-154 69

Telefontid: Onsdagar 08.00-09.00

Övrig tid: 0414-15560

Kranskärlsmottagning

Du som genomgått en hjärtinfarkt, haft svår kärlkramp, genomgått ballongvidgning eller en coronar bypassoperation, får träffa en kranskärlssjuksköterska för efterkontroll. Tillsammans går vi igenom riskfaktorer och sätter upp mål för livstilsförändringar för att minska risken för återinsjuknande i hjärt/kärl-sjukdomar.

Kontakt

Telefon: 0414-154 69 
Telefontid: Tisdagar 15.00-15.30

Övrig tid: 0414-155 60

Laboratorium och provtagning

Labmedicin Skåne, Klinisk Kemi i Ystad ansvarar för laboratoriet och provtagningscentralen på Närsjukhuset Simrishamn.

Till provtagningen kommer du som patient på remiss från både interna och externa läkare. Det kan ske inför ett läkarbesök, inför någon behandling eller för kontroll. Det gäller allt från rutinanalyser till mer avancerade prov som behövs för att diagnostisera olika sjukdomar och för att se om en behandling har önskad effekt. En del analyser görs akut på beställning av exempelvis Närakuten.

Telefon: 0414-67 91 20 
Provtagningstid: Måndag-torsdag 08.00-12.00 och 13.00-15.00, fredag 08.00-11.30

Logopedmottagning

Logoped finns på Närsjukhuset Simrishamn och vi hjälper språkstörda barn i förskoleåldern, patienter med röstproblem, afasi, dysartri, stamning, dyslexi, dysfagi samt läpp och gomspalt.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60

Lungmottagning

Lungmottagningen följer upp patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. 

Här finns både specialistläkare och KOLsjuksköterska. Förutom undersökning och behandling av din sjukdom kan du även för hjälp om du vill sluta röka.

Kontakt

Telefontid: Måndag-fredag 08.00-09.00
Telefon: 0414-154 59  
Övrig tid, måndag - torsdag kl. 9-16 samt fredag  9-12 telefon 0414-155 60

Medicinmottagning

På medicinmottagningen finns olika specialister i invärtesmedicin.  Här utreds  olika sjukdomstillstånd  till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärtrelaterade besvär.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60 
Telefontid: Måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-12.00

Du bokar din tid hos oss på medicinmottagningen genom Mina vårdkontakter

Ortopedmottagning

På vår ortopedmottagning utreds, diagnostiseras och behandlas sjukdomar och smärttillstånd i rörelseapparaten. Vanliga diagnoser är knä- och höftledsbesvär, vilka ofta föranleder protesoperation, smärttillstånd i rygg, nacke och axlar, samt andra ledbesvär. 

Kontakt

Telefon: 0414-155 60

Du bokar din tid hos oss på ortopedmottagningen genom Mina vårdkontakter

Reumatologmottagning

På mottagningen bedöms, utreds och behandlas du som patient med misstänkt eller påvisad reumatisk sjukdom.

Kontakt

Telefon: 0414-154 61
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-09.30
Övrig tid: 0414-155 60 

Röntgen

På röntgenavdelningen på Närsjukhuset Simrishamn undersöks och diagnostiseras sjukdomar i skelettet, huvudet, lungor och bukorganen med mera. Undersökningar utförs antingen med konventionell röntgen eller med datortomografi.

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-17.00.

Kontakt

Telefon: 0414-152 00 
Telefontid: Måndag-fredag 08.00-11.00. 

Slutenvård

Inom slutenvården finns vårdplatser med inriktning på såväl intern medicin som geriatrik, rehabilitering och åldersrelaterade sjukdomar.Vi har 34 vårdplatser för patienter med bland annat telemetriövervakning, KOL, hjärtsvikt, utredning av olika sjukdomar som högt blodtryck, yrsel, anemi, infektion, diabetes, nedsatt allmäntillstånd.

Du som patient kommer till oss, i första hand, från Närakuten på sjukhuset i Simrishamn men också via akutmottagningar på Lasarettet i Ystad eller från något annat sjukhus i Skåne, där en akut sjukdom börjat behandlas.

 

Kontakt

Telefon: 0414-154 71 dygnet runt.

Besökstider: 15.00-19.00

Middagsvila: 13.00-15.00

Strokemottagning

På strokemottagningen får du som strokepatient hjälp till bättre återhämtning och hjälp med att förebygga att bli sjuk på nytt.

Om du har drabbats av TIA eller stroke är du välkommen att vända dig till vår mottagning för rådgivning eller besök. Även du som är anhörig är välkommen att kontakta oss om du har frågor. Har du drabbats av TIA eller stroke och tillhör vårt upptagningsområde blir du dessutom automatiskt kallad till mottagningen tre månader efter insjuknandet. Då träffar du både sjuksköterska och läkare. 

Kontakt

Telefon: 0414-155 73 
Telefontid: Måndag, torsdag och fredag 07.30-08.00, tisdag och onsdag 15.00-15.30

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning finns i Simrishamn och i Tomelilla. Hit kommer ungdomar och unga vuxna med frågor som handlar om både kropp och själ, det vill säga allt från preventivmedel och könssjukdomar till mer svårformulerade frågor.

Kontakt

Killmottagning

Telefon: 0414-154 47 eller 073-647 36 88 
Öppet hus i Simrishamn torsdagar 15.00-18.30, i övrigt bokade tider
Öppet hus i Tomelilla onsdagar 16.00-18.00

Tjejmottagning

Telefon:  073-328 27 71, i övrigt bokade besök 
Kurator: 0414-154 45 eller 0768-71 97 87, endast bokade besök

Öppet hus i Simrishamn måndagar 13.00-15.00
Öppet hus i Tomelilla onsdagar 13.00-14.00

Läs mer på www.umo.se/simrishamn

Urologmottagning

På urologmottagningen behandlar vi kvinnor och män för bland annat sjukdomar i njurar och urinvägar. Prostataproblem och andra sjukdomar i det manliga könsorganet utreds.

Kontakt 

Telefon: 0414-154 06
Telefontid: Måndag  08.00-09.00  Torsdag 08.00-09.00
Övrig tid: 0414-155 60 

Du kan boka tid hos oss genom Mina vårdkontakter

Urologsjuksköterska/terapeut

Hos urologdispensären hjälper specialistsjuksköterska opererade prostata- och prostatacancerpatienter och ger också råd i samband med bland annat urinläckage och potensproblem.

Kontakt

Telefon: 0414-154 06 
Telefontid: Måndagar 07.30-08.30, torsdagar 07.30-08.00

Öron- näsa- halsmottagning

Vid vår ÖNH-mottagning utreder, diagnostiserar och behandlar vi sjukdomar och problem som härrör sig från öron, näsa eller hals. Vanliga diagnoser är hörselproblem, icke allergisk snuva, svalgbesvär, infektioner av olika slag.

Kontakt

Telefon: 0414-155 60

Du bokar din tid hos oss via Mina vårdkontakter

Uppdaterad 4 november, 2014