Vi söker enhetschef

Praktikertjänst Närsjukhus i Simrishamn är det lilla sjukhuset med det stora utbudet och som ansvarar för närsjukvården med både slutenvård och specialistmottagningar för invånarna i Simrishamn och Tomelilla kommun. Närsjukhuset Simrishamn har 120 anställda medarbetare och bedriver en trygg vård med kvalitet, medkänsla och omsorg om patienter och dess närstående. Kvalitets-och patientsäkerhetsarbetet utvecklas verksamhetsnära, där patienterna finns. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och ingår i regionens vårdutbud.

Praktikertjänst närsjukhus i Simrishamn söker en enhetschef, heltid tillsvidareanställning, till slutenvård medicinsk närvård och dagrehabilitering.

 

Närsjukhuset i Simrishamn är det lilla sjukhuset med det stora utbudet. Vi ansvarar för närsjukvård och specialistvård, till invånarna i Simrishamn och Tomelilla kommun, på uppdrag av Region Skåne.

 

Som enhetschef leder du både sjuksköterskor, undersköterskor och yrkesgrupperna inom rehabiliteringsområdet. Verksamheten består av två slutenvårdsavdelningar med totalt 34 vårdplatser. Här vårdas medicinska och geriatriska patienter, både äldre och yngre med ett varierat omvårdnadsbehov. På vår dagrehabilitering arbetar sjukgymnaster och en undersköterska med rehabiliteringen av våra patienter.

 

En viktig del av arbetet som enhetschef är att skapa delaktighet och på bästa sätt tillvarata och utveckla den kompetens och kraft som finns hos våra medarbetare. Du strävar efter att vara en tillgänglig chef och bidrar aktivt till att skapa ett gott arbetsklimat.

Som enhetschef är du en del av närsjukhusets ledningsstab och kan därmed bidra till att utveckla vården i enlighet med våra mål , för våra patienters bästa.

 

Vi tror uppdraget kräver en erfaren sjuksköterska (svensk legitimation) med god chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård.

 

Sista dag för ansökan är 2018-02-28, skicka till rolf.g.engdahl@skane.se  

Vid frågor ring tf enhetschef Edita Skodo 076-895 04 64

Vi är en del av Praktikertjänst AB, Sveriges äldsta vårdföretag inom privat entreprenörsdriven hälso- och sjukvård.

Läs mer på www.praktikertjanst.se/Om-Praktikertjanst

 

 

Uppdaterad 25 november, 2016