Vi söker medarbetare till vårt sjukhus

Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn söker medarbetare Praktikertjänst AB är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn bedriver närsjukvård på uppdrag av Region Skåne. Närsjukhuset Simrishamn har 120 anställda medarbetare. Närsjukhuset Simrishamn bedriver en trygg vård med kvalitet, medkänsla och omsorg om patienter och dess närstående. Kvalitets-och patientsäkerhetsarbetet utvecklas verksamhetsnära, där patienterna finns.

Våra lediga tjänster ser du till vänster. För mer information kontakta personalspecialist Rolf Engdahl tel 0414-15260 eller rolf.g.engdahl@skane.se

 

Uppdaterad 20 maj, 2015