Det här är Närsjukhuset Simrishamn

Närsjukhuset Simrishamn drivs av Praktikertjänst på uppdrag av Region Skåne. För dig som patient gäller samma villkor för vård hos oss som övrig vård inom regionen.

Vi skapar förutsättningar för bästa resultat

Vi erbjuder vård i en samordnad vårdkedja – från geriatrisk öppenvårdsmottagning, basal och avancerad hemsjukvård, specialistkonsultation, slutenvårdsplatser till hemrehabilitering och öppenvårdsrehabilitering. Att arbeta med hela vårdkedjan innebär för dig som patient att vi kan arbeta med förebyggande aktiviteter för att minimera behovet av akutsjukhusets resurser, och samtidigt ge dig så hög livskvalitet som möjligt.

Tillgänglighet av god geriatrisk vård – nu och i framtiden

Via ett gemensamt telefonnummer är vi tillgängliga för rådgivning, inläggning och bedömningsbesök dygnet runt, årets alla dagar. Vi använder oss av Mina vårdkontakter för att öka tillgängligheten och delaktigheten för dig som patient. Alla patienter inom slutenvården har tillgång till Internet, vilket ökar möjligheten för dina närstående att ha kontakt både med dig och med oss inom sjukvården.

Hos oss står du i centrum

Hos oss på Närsjukhuset Simrishamn möter du en hälso- och sjukvård som bedrivs med fokus på individen. Vården sker i nära samarbete mellan den kommunala verksamheten, regionens hälsovalsverksamhet och den specialiserade hälso- och sjukvården.

På Närsjukhuset Simrishamn arbetar vi enligt konceptetpatientnärmre vård. Du som patient och dina anhöriga kan känna er trygga med att hela din sjukdomsbild tas i beaktande under den tid du är hos oss. Vi ser till att möta dig på dina villkor utifrån dina behov.

Uppdaterad 3 november, 2014