Det här är Närsjukhuset Simrishamn

Närsjukhuset Simrishamn drivs av Praktikertjänst på uppdrag av Region Skåne . För dig som patient gäller samma villkor för vård hos oss som övrig vård inom regionen.

Hos oss står du i centrum

Hos oss på Närsjukhuset Simrishamn möter du en hälso- och sjukvård som bedrivs med fokus på individen. Vården sker i nära samarbete mellan den kommunala verksamheten, regionens hälsovalsverksamhet och den specialiserade hälso- och sjukvården.

På Närsjukhuset Simrishamn arbetar vi enligt konceptet personcentrerad vård. Du som patient och dina anhöriga kan känna er trygga med att hela din sjukdomsbild tas i beaktande under den tid du är hos oss. Vi ser till att möta dig på dina villkor utifrån dina behov.

Uppdaterad 3 november, 2014